INFO servis pro uživatele

Produktové novinky

e-Podání HPN, HOL

21.07.2015

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, Hlášení ošetřujícího lékaře

Pro lékaře, kteří nechtějí ručně vyplňovat papírové formuláře Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti či Hlášení ošetřujícího lékaře, existuje elektronická komunikace mezi nimi a Českou správou sociálního zabezpečení, tzn. e-Podání.

Od roku 2016 zavedeme využívání této služby i do programů DUNA DENTA a DUNA PRIVAT nejen z důvodu ulehčení práce lékařům, ale také z důvodu možné zákonné povinnosti používat tuto službu všemi lékaři.

Předpoklady pro využívání služby

Předpokladem pro využívání e-Podání je registrace zdravotního subjektu ke službě e-Podání, tj. přidělení čísla IČPE Českou správou sociálního zabezpečení a zavedení ošetřujícího lékaře do registrační databáze ČSSZ s oprávněním zasílat formuláře elektronicky. IČPE bude sloužit pro automatické generování čísla Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.

Komunikační rozhraní

Lékař, resp. zdravotnický subjekt (ZS), může pak pro odesílání e-formulářů zvolit  Portál České správy sociálního zabezpečení pro elektronická podání  nebo Informační systém datových schránek (ISDS).

Přidělení IČPE

Poskytovatel zdravotních služeb, který má několik pracovišť, může zažádat o přidělení IČPE pro každou kliniku nebo oddělení nebo pracoviště bez ohledu na přidělené IČP (identifikační číslo pracoviště) nebo pouze o jedno IČPE za všechna pracoviště, kliniky nebo oddělení, pokud mají shodné sídlo se sídlem poskytovatele zdravotních služeb. Ošetřující lékaři, kteří mají více míst, kde pravidelně ordinují, musí o přidělení IČPE zažádat pro každou ordinaci zvlášť. Z pohledu provádění nemocenského pojištění je zásadní místo výkonu práce ošetřujícího lékaře.

Registrace ošetřujícího lékaře, formulář  Žádost o IČPE

Samotnou registraci provádí příslušná OSSZ a to dle sídla ošetřujícího lékaře. Žádost o přidělení IČPE je možné podat osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či zasláním e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem, viz webové stránky ČSSZ.
« zpět na přehled produktových novinek