INFO servis pro uživatele

TILL CONSULT, a.s.

TILL CONSULT, a.s.

Čechova 29
Přerov


581 277 387, 581 277 381-4

info@tco.cz

https://www.duna.cz/

Partner je oprávněn uzavírat Smlouvy o poskytnutí služeb k počítačovým programům společnosti TILL CONSULT a.s..

TILL CONSULT a.s. je českým producentem software pro ekonomiku, obchod a mzdy a rovněž pro privátní zdravotnický sektor. Mezi starší produkty, dodnes nasazené v některých organizacích, patří programy DOUBLE, SIMPLE a CAC. 

Všechny novější systémy mají společné slovo v názvu - DUNA

Společnost poskytuje zákazníkům ze střední Moravy, kromě prodeje a podpory vlastního software, i dodávky všech typů zařízení IT, včetně kompletního servisu, instalace a správcování sítí a další související služby.

U společnosti TILL CONSULT se tedy dostává jejím koncovým zákazníkům komplexní podpora v oblasti zpracování firemních dat