INFO servis pro uživatele

Hanáčková Petra, Ing. - HAPE

Hanáčková Petra, Ing. - HAPE

Budovatelská 4821
Zlín


774 004 644, 577 593 208

phanackova@tco.cz

Partner je oprávněn uzavírat Smlouvy o poskytnutí služeb k počítačovým programům společnosti TILL CONSULT a.s..

Zajišťujeme zákazníkům z jižní Moravy, především ze Zlínského kraje prodej, podporu, servis vč. instalace software DUNA. Přes externího dodavatele dodáváme všechny typy zařízení IT, vč. všech s tím souvisejících služeb .