INFO servis pro uživatele

F.A.Q.

Ordinace

Kartotéka pacientůPracujeme ve verzi 2021.3 a nefungují nám eRecepty. Objeví se chyba, že "se nepodařilo ověřit funkční internet"

Nainstalujte si, prosím, aktuální verzi programu DUNA s číslem 2022.1

Je nutné používat pro elektronický podpis receptů stejný certifikát, jako byl použit při prvotní registraci na SÚKL? Co když je po roce certifikát obnoven nebo přejdu k jiné certifikační autoritě?

Certifikát elektronického podpisu je ověřován z hlediska časové platnosti a toho, že nebyl zneplatněn, nikoliv z hlediska souladu s certifikátem použitým při registraci. Neověřuje se ani soulad se jménem předepisujícího lékaře, protože dle nařízení eIDAS lze používat v certifikátech i pseudonymy. Elektronický podpis slouží pro dohledávání a forenzní průkaznost v případě problémů. Obnovu certifikátu nebo změny vydávající certifikační autority tedy nemusíte nijak hlásit na SÚKL. Přístupové certifikáty pro SSL (tedy nikoliv pro podpis) pak vydává přímo SÚKL.

Není nutné pro spojeni SSl CUeR povolit komunikaci na nějakých portech v firewallu?

ano, port 443, na výstupu FW pro komunikaci se SUKL portálem je třeba umožnit aplikaci MEDIC.EXE přístup na server lekar-soap.erecept.sukl.cz. Znamená to povolit šifrovanou komunikaci pomocí HTTPS protokolu na portu 443.

Nemáte obrázek, jak vypadá vytištěný e-recept?

tzv. Průvodka eReceptu

 

 

 

 

 

 

 

Není mi jasné .,jestli když se mluví o certifikátu, tak se jedná o jiný, než kterým jsem podepsala žádost na SUKLu a který používám pro zdrav. pojišŤovny? Takový certifikát SUKLU se může používat i pro podepisování dokumentů ( třeba Adobe)?

Certifkáty jsou dva. Jeden je osobní kvalifikovaný (z certifikační autority, kterým se  podepisuje i žádost do SUKLu) a ten slouží pro podpis v eReceptu. Jako když ve spodní části receptu dáváte razítko a podpis. Tento certifkát slouží pro podepisování jakýchkoliv dokumentů.

Druhý certifikát, který vydává SUKL, slouží pro samotný přístup do centrálního úložiště receptů. Je určen pro  odesílání eReceptů a získání identifkátorů, které se předávají pacientovi (čárový kód nebo QR kód). Slouží tedy jen pro služby SUKLu.

Můžete mně poradit, jak bez připojení na internet nahlásit na OSSZ neschopenku ( a ukončit) .Ještě jsem žádnou neměla. Dk

Nejste-li připojeni k internetu (ani na jiném PC, než na kterém je program DUNA), musíte mít oficiální formuláře HPN a  do těch můžete tisknout pacientovy údaje přímo z programu DUNA anebo je můžete vypisovat ručně. Tyto formuláře pak předáváte na ČSSZ osobně nebo poštou.

V případě, že připojení mít budete, pak můžete tisknout na bílé listy papíru a ČSSZ předáte jen programem vytvořené  .xml soubory (tj. hlášení nových, změny i ukončení) přes Datovou schránku nebo Portálem ČSSZ. Ovšem  Portál ČSSZ ještě nemá hotové odesílání neschopenek, nyní pouze umí Hlášení ošetřujícího lékaře. Viz https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-lekare

Když nemáme nainstalovanou verzi 2016.1 máme ji přeskočit a instalovat 2016.1.16?

Pokud nemáte plnou verzi 2016.1, není možné instalovat na verzi roku 2015 update 2016.1.16. Update znamená, že se v dané verzi opraví jen nějaká drobnost beze změny datových struktur. Pokud ale máte datové struktury staré (rok 2015), tak to fungovat nebude. Program při instalaci zahlásí chybu a skončí.
 

Problémy při odesílání HPN přes DS, resp. vstup do Datové schránky

Pokud je lékař veden jako fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství (ověřeno dle IČ v Registru ekonomických subjektů ČSÚ), ale DS má  zřízenou jako právnická osoba, (rozdíl je v tom, že v kmenové evidenci správy pojistných vztahů má klient záznam "Osoba je OSVČ"), pak se objevuje při vstupu do DS chybová hláška – Přihlášení se nezdařilo.

Správně  by měla být DS zřízena jako fyzická osoba podnikající, ne jako zaměstnavatel (právnická osoba), i když ve skutečnosti lékař zaměstnavatelem je. Stručně řešeno, pokud je nesoulad v evidenci ČSSZ a druhu zřízené DS, nelze vstoupit do aplikace ePortálu.

Prosím o radu jak nastavit e podpis v programu. Podpis mám na kartě ČSOB přes Secure Store Card Manager.

Pokud se jedná o kvalifikovaný certifikát se soukromým klíčem, který je na Vašem PC importován do úložiště WINDOWS, pak je možné provést EXPORT tohoto certifikátu do souboru včetně soukromého klíče a tímto souborem s certifikátem pak elektronicky podepsat záznam v  chorobopise  v programu pomocí tlačítka .

Podepsaný dokument bude mít značku .

Zatrhnete-li při prvním načtení certifikátu parametr "uložit údaje do uživatelské konfigurace", při dalším  stisknutí tlačítka   již nebude nutné zadávat cestu k certifikátu ani heslo.

Jakým způsobem je možno naimportovat data ze starého DOSového programu verze 7.3 do nové verze Duna (Windows) ?

Data ze starého DOSového programu  můžete převést do programu DUNA přes agendu SPRÁVCE - IMPORT DAT.  Tento import dat  slouží pouze pro příhrání dat z poslední, aktuální verze programu, tedy verze 8.0. V případě starých verzí není možné import provést, ale musíte kontaktovat obchodní oddělení a domluvit si "povýšení verze dat". Nutno také zaslat data.

Chci udělat změnu rodného čísla, protože mám zde cizince, kteří než dostanou trvalý pobyt, mají jiné rodné číslo. později ho musím změnit a nevím jak na to.

Rodné číslo je jediný údaj z osobní karty, který nezměníte přímo na kartě, ale je nutné ho měnit v  agendě HROMADNÉ - ZMĚNA RODNÉHO ČÍSLA. Program změní dané rodné číslo ve všech evidencích programu, nemusíte vy jednotlivé evidence  procházet a hledat, proto je tato akce  v  agendě "Hromadné".
 

Nemohu zapsat výkony u pacientů slovenské národnosti. Vzhledem k jejich rodnému číslu nelze spočítat věk.Poraďte prosím.

V případě nestandardního rodného čísla program automaticky nespočítá DATUM NAROZENÍ a ani VĚK pacienta. V takovém případě musíte  datum narození ručně  vyplnit Vy.

Ve vašich informacích jste psali, že v tomto roce si máme upravit jména v kartě, aby souhlasila jména a přijmení pro další výstupy. Mám problém u víceslovných jmen, jak je správně upravit ?

Vycházeli jsme ze struktury typické pro Českou republiku, že jméno pacienta  se skladá z  příjmení, jména  a  případně titulu. Dále, že  bude oddělené  v kartotéce mezerou, jen  každý uživatel zvolí pořadí jinak. Přidali jsme proto do kartotéky  tlačítka   pro přehození údajů z jednoho pole do druhého.

Toto řešení jsme zvolili z toho důvodu, že při automatickém generování e-neschopenek musí být políčka správně naplněna. Upgrade programu jsme vydali již v roce 2015, aby  uživatelé měli dostatek času pro případné úpravy kartotéky a v roce 2016  byli připraveni.

Je důležité, jak se Vám převedla  data z verze 2014 do verze 2015. Pokud má pacient dvě křestní jména nebo dvě příjmení, příp. ve jméně  přídomek atp., nebude asi vždy možné využít naše tlačítka, ale bude nutné ručně si údaje na kartě doopravit.

Nenašli jste odpověď na Váš dotaz ?

jméno*
příjmení*
telefon
email*
předmět*
text*
Opište text*