INFO servis pro uživatele

DUNA PRIVAT

Seznamy neaktivních pacientů

Sestavy slouží k dodržení lhůt povinného vedení zdravotnické dokumentace, resp. pro zjištění možnosti skartace této dokumentace po uplynutí zákonných lhůt dle vyhlášky 98/2012 Sb. Doby uchovávání zdravotnické dokumentace závisí na lékařské odbornosti poskytovatele zdravotní péče.

Speciální funkce/vlastnosti

Rozlišení pacientů podle kritéria :

  •  ukončení dispenzární péče
  •  ukončení registrace u lékaře
  •  datum úmrtí
  •  dosažení věku 19-ti let
  •  poslední zápis ošetření pacienta