INFO servis pro uživatele

DUNA PRIVAT

Sestavy

Tiskové výstupy obsahují množství sestav, které vycházejí buď ze zápisů v Chorobopise nebo z Účtů pacientů nebo i z evidence Nepravidelné péče. Sestavy si můžete nechat spočítat podle :

  • pacientů
  • výkonů - v rozlišení dle pacientů, kódů, pojišťoven, odborností, diagnóz nebo lékařů v daném ZZ
  • léků - v rozlišení dle pacientů, kódů, pojišťoven nebo lékařů

nebo si z nich  pro každou pojišťovnu můžete spočítat celkové náklady a průměr na jednoho pacienta.

Silné stránky

  • Snadné přehledy denních ošetření pacientů

  • Podrobné přehledy provedených výkonů dle konkrétního pacienta nebo dle vybraných kódů, či skupiny kódů

  • Přehledy vydaných léků dle různých kritérií - podle pacientů, podle lékařů, pojišťoven nebo podle léků

  • Statistiky provedených výkonů dle věkových kategorií pacientů, průměrné náklady na pacienta za jednotlivé ZP a statistické přehledy vystavených receptů

Speciální funkce/vlastnosti

Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví neboli

Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb.

Sestava se vytváří dle věkových kategorií pacientů.

shape

Sestavy - Privat

Náhledy obrazovek


Statistika provedených výkonů - DUNA PRIVAT Statistika podle diagnóz - DUNA PRIVAT Statistika provedených výkonů - DUNA PRIVAT Sestavy


shape

Sestavy - Denta

Náhledy obrazovek


Statistika výkonů a protetiky - DUNA DENTA Sestavy