INFO servis pro uživatele

Tiskové sestavy / Statistiky

Tiskové sestavy / Statistiky

Sestavy

Tiskové výstupy obsahují množství sestav, které vycházejí buď ze zápisů v Chorobopise nebo z Účtů pacientů nebo i z evidence Nepravidelné péče. Sestavy si můžete nechat spočítat podle :

  • pacientů
  • výkonů - v rozlišení dle pacientů, kódů, pojišťoven, odborností, diagnóz nebo lékařů v daném ZZ
  • léků - v rozlišení dle pacientů, kódů, pojišťoven nebo lékařů

nebo si z nich  pro každou pojišťovnu můžete spočítat celkové náklady a průměr na jednoho pacienta.

podrobný popis modulu »

Seznamy neaktivních pacientů

Sestavy slouží k dodržení lhůt povinného vedení zdravotnické dokumentace, resp. pro zjištění možnosti skartace této dokumentace po uplynutí zákonných lhůt dle vyhlášky 98/2012 Sb. Doby uchovávání zdravotnické dokumentace závisí na lékařské odbornosti poskytovatele zdravotní péče.

podrobný popis modulu »