INFO servis pro uživatele

DUNA PRIVAT

Kapitační platba

Jako praktický lékař si nadefinujete základní sazbu Kapitace podle rozsahu ordinačních hodin. V případě bonifikace, kdy Vaše základní sazba na jednoho přepočteného registrovaného pojištěnce na kalendářní měsíc se navyšuje o určitou částku, je možné si ji nastavit jako Motivační bonifikaci s uvedením kódu ZP a částkou v Kč.

shape

Nastavení kapitace