INFO servis pro uživatele

Dávky ID a NP pro ZP

Dávky ID a NP pro ZP

Vyúčtování výkonů, léčiv a výrobků

Pro zdravotní pojišťovny můžete vytvářet různé typy vyúčtování: NEPRAVIDELNÁ PÉČE, AMBULANTNÍ ÚČTY, POUKAZY NA OŠETŘENÍ nebo DOPRAVA. Dávky můžete vytvářet za jednoho lékaře nebo za více lékařů v jednom zdravotnickém zařízení vždy za Vámi vybrané období (měsíc/kvartál/jiné), v charakteru původním nebo opravném a vytvořit si průvodky s fakturami. Faktury můžete vytisknout nebo odeslat spolu s dávkou v elektronické podobě na jednotlivé portály ZP.

podrobný popis modulu »

Přihláška registrovaných pojištěnců

Můžete vytvářet dávku REGISTROVANÍ POJIŠTĚNCI za vybrané období a vybranou ZP nebo tisknout jmenný seznam registrovaných pojištěnců za určité období. Vytvořené soubory s dávkou můžete odeslat elektronicky na jednotlivé portály ZP nebo uložit na médium.

podrobný popis modulu »

Kapitační platba

Jako praktický lékař si nadefinujete základní sazbu Kapitace podle rozsahu ordinačních hodin. V případě bonifikace, kdy Vaše základní sazba na jednoho přepočteného registrovaného pojištěnce na kalendářní měsíc se navyšuje o určitou částku, je možné si ji nastavit jako Motivační bonifikaci s uvedením kódu ZP a částkou v Kč.

podrobný popis modulu »