INFO servis pro uživatele

DUNA PRIVAT

Vlastní číselníky

Jsou to nepovinné číselníky, ale jejich naplnění Vám ušetří práci s dalšími evidencemi. Pro práci s účty si můžete  předdefinovat číselníky :

Diagnózy k výkonům

Ceník výkonů ordinace

Magistraliter

Šablony vyšetření

a pro správné naplnění elektronických neschopenek číselníky:

Zemí, Organizačních jednotek ČSSZ, Druhů zaměstnání

Silné stránky

  • Automatické dotahování textu, výkonových kódů nebo typu formuláře pro tisk

  • Nastavení automatického dotahování diagnóz k výkonům

  • Práce s vlastním ceníkem ordinace

  • Vytvoření vlastních šablon ošetření

Speciální funkce/vlastnosti

V šablonách vyšetření si zvolenému textu můžete přiřadit výkon či výkony nebo předdefinovat formulář pro tisk.

Ceník ordinace je možné naplnit importem dat z excelovské tabulky za dodržení podmínky struktury 4 sloupců: kód ceníku, kód výkonu, popis, cena.

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Jedním tlačítkem můžete současně provést zápis

ošetření do DEKURZu
výkonů na ÚČET pacienta pro ZP
o PLATBĚ pacienta

shape

Vlastní ceník ordinace

Náhledy obrazovek


Vlastní ceník ordinace


shape

Šablony ošetření

Tento číselník umožňuje uživateli předdefinovat si text, vkládaný automaticky do chorobopisu se současným zadáním až pěti výkonových kódů, které se mají vložit na účet pacienta pro pojišťovnu až po definování si typu formuláře pro tisk. Může také  uvést  řádkovou odbornost a diagnózu, je-li odlišná od hlavičkové.
 

Náhledy obrazovek


Šablona pro ošetření pacienta