INFO servis pro uživatele

DUNA PRIVAT

Oficiální číselníky VZP

Zde naleznete ty číselníky, které jsou dodávány a pravidelně aktualizovány VZP.

Sazebník výkonů

Léky hromadně vyráběné

Léky individuálně vyráběné

Ambuleky

Zdravotnické prostředky

Číselník dopravy

Lékařské odbornosti

Náhrady za zdravotní péči

Silné stránky

  • Kontrola vyplňovaných údajů ve všech základních evidencích

  • Snadná nápověda s možností výběru

  • Ušetření času při zadávání údaje, resp. dalších navazujících údajů a omezení možnosti jejich chybného vyplnění

  • Správné naplnění cenových nebo bodových hodnot kódů

  • Kontrola četnosti vykázání výkonu

  • Barevné rozlišení léků pro snadnější předepisování

Speciální funkce/vlastnosti

Aktuální ceny i nové kódy k dispozici on-line.

Pro aktualizaci nových hodnot číselníků stačí dva kliky myší přímo v programu. Ten provede srovnání a v případě zjištění rozdílů ihned číselníky zaktualizuje.

 

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Při změně sazby za bod u ZP nebo hromadné změny ZP u pacientů lze na všech otevřených účtech provést automatické přepočítání hodnot v Kč přes akci Přecenění. Využívá se také po aktualizacích číselníků se zpětnou platností. Je tedy možné pracovat v rámci měsíce i s neaktuálním číselníkem a po aktualizaci cenových údajů v číselníku přepsat ceny i u otevřených účtů pacientů, takže na konci měsíce je dávka uzavřena s již aktuálními cenovými hodnotami jednotlivých kódů.

shape

Aktuální číselníky ke stažení

Soubory ke stažení

Soubor typu zipAktuální verze číselníků(2,4 MB)stáhnout


Náhledy obrazovek


Aktualizace číselníků Aktualizace číselníků 2.


shape

Ambuleky

Díky tomuto nástroji můžete předepisovat levnější, převážně generické přípravky, což ve výsledku znamená hospodárné využití prostředků veřejného zdravotního pojištění. Jednotlivé léky jsou barevně rozlišeny.

Jako lékař máte navíc od pojišťovny informace o reálné výši cen léčivých přípravků a tím i o případné finanční spoluúčasti pacienta.

Náhledy obrazovek


Ambuleky Ambuleky - detail léku