INFO servis pro uživatele

Číselníky

Číselníky

Oficiální číselníky VZP

Zde naleznete ty číselníky, které jsou dodávány a pravidelně aktualizovány VZP.

Sazebník výkonů

Léky hromadně vyráběné

Léky individuálně vyráběné

Ambuleky

Zdravotnické prostředky

Číselník dopravy

Lékařské odbornosti

Náhrady za zdravotní péči

podrobný popis modulu »

Vlastní číselníky

Jsou to nepovinné číselníky, ale jejich naplnění Vám ušetří práci s dalšími evidencemi. Pro práci s účty si můžete  předdefinovat číselníky :

Diagnózy k výkonům

Ceník výkonů ordinace

Magistraliter

Šablony vyšetření

a pro správné naplnění elektronických neschopenek číselníky:

Zemí, Organizačních jednotek ČSSZ, Druhů zaměstnání

podrobný popis modulu »