INFO servis pro uživatele

Číselníky

Číselníky

Oficiální číselníky VZP

Zde naleznete ty číselníky, které jsou dodávány a pravidelně aktualizovány VZP.

Sazebník výkonů

Léky hromadně vyráběné

Léky individuálně vyráběné

Ambuleky

Zdravotnické prostředky

Číselník dopravy

Lékařské odbornosti

Náhrady za zdravotní péči

podrobný popis modulu »

Vlastní číselníky

Jsou to nepovinné číselníky, ale jejich naplnění Vám ušetří práci s dalšími evidencemi. Pro práci s účty si můžete  předdefinovat číselníky :

Diagnózy k výkonům

Ceník výkonů ordinace

Magistraliter

Šablony vyšetření

a pro správné naplnění elektronických neschopenek číselníky:

Zemí, Organizačních jednotek ČSSZ, Druhů zaměstnání

podrobný popis modulu »

Databáze registrovaných léčivých přípravků ze SÚKL

Jedná se o číselník DLP, který pro potřeby eReceptu distribuuje SÚKL. Jeho aktualizace probíhá 1x měsíčně a data jsou k dispozici i na webových stránkách SÚKLu.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), jako orgán státní správy ČR, zpřístupňuje široké veřejnosti otevřená data. Otevřená data jsou informace bezplatně a volně dostupná na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě. 

podrobný popis modulu »