INFO servis pro uživatele

Objednávací diář

Objednávací diář

Diář

Diář slouží k objednávání pacientů na určitý den a určitý čas. Jednoduchým kliknutím na  hodinu daného dne se Vám zobrazí dialogové okno pro zapsání jména pacienta a délky návštěvy. Nepovinnými údaji jsou pak účel návštěvy a barevná značka pro rozlišení charakteru návštěvy nebo dispenzarizace pacienta.

podrobný popis modulu »

Úkoly

Jednoduchá evidence úkolů všech pracovníků, kteří jsou nadefinováni správcem pod Správou uživatelů jako osoby oprávněné pracovat s daty dané ordinace.

Při spuštění programu se automaticky nastavuje filtr pouze na úkoly přihlášeného uživatele, které jsou v evidenci uvedeny jako ty, u nichž má program vydat upozornění určitý počet dnů před termínem plnění. Rozhodujícím kritériem je zaškrtnutá položka "vydávat upozornění" a termín spadající do intervalu zadaného počtu dní od dnešního data.

Úkoly  jsou v seznamu barevně rozlišeny. Splněné  jsou šedé, nesplněné po termínu červené.

podrobný popis modulu »