INFO servis pro uživatele

DUNA DENTA

Vyúčtování výkonů, léčiv a výrobků

Pro zdravotní pojišťovny můžete vytvářet různé typy vyúčtování: AMBULANTNÍ ÚČTY nebo POUKAZY NA OŠETŘENÍ. Dávky můžete vytvářet za jednoho lékaře nebo za více lékařů v jednom zdravotnickém zařízení vždy za Vámi vybrané období (měsíc/kvartál/jiné), v charakteru původním nebo opravném a vytvořit si průvodky s fakturami. Faktury můžete vytisknout nebo odeslat spolu s dávkou v elektronické podobě na jednotlivé portály ZP.

Silné stránky

  • Automatické nastavení plateb regulačních poplatků k vybraným výkonovým kódům i tisk příjmových pokladních dokladů pro pacienty

  • Vytvoření různých výkonových dávek pro zdravotní pojišťovny za typ pojištění 1 a typ 4 (pojištěnci EU)

  • Zpracování dávek vyúčtování výkonů pro zdravotní pojišťovny, tisk průvodek a faktur

  • Uložení dávky na externí média (i na diskety)

shape

Přehled vytvořených dávek

Náhledy obrazovek


Přehled Přehled EU Rozpis Faktura Faktura EU