INFO servis pro uživatele

Dávky pro ZP

Dávky pro ZP

Vyúčtování výkonů, léčiv a výrobků

Pro zdravotní pojišťovny můžete vytvářet různé typy vyúčtování: AMBULANTNÍ ÚČTY nebo POUKAZY NA OŠETŘENÍ. Dávky můžete vytvářet za jednoho lékaře nebo za více lékařů v jednom zdravotnickém zařízení vždy za Vámi vybrané období (měsíc/kvartál/jiné), v charakteru původním nebo opravném a vytvořit si průvodky s fakturami. Faktury můžete vytisknout nebo odeslat spolu s dávkou v elektronické podobě na jednotlivé portály ZP.

podrobný popis modulu »

Přihláška registrovaných pojištěnců

Můžete vytvářet dávku REGISTROVANÍ POJIŠTĚNCI za vybrané období a vybranou ZP nebo tisknout jmenný seznam registrovaných pojištěnců za určité období. Vytvořené soubory s dávkou můžete odeslat elektronicky na jednotlivé portály ZP nebo uložit na médium.

podrobný popis modulu »