INFO servis pro uživatele

Popis modulů

Statistiky

Čtvrtletní statistika ISPV

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) je systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice. ISPV obsahuje údaje z pravidelného statistického šetření, které je pod názvem Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku zařazeno do programu statistických zjišťování vyhlášených Českým statistickým úřadem (ČSÚ) ve sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok. Program statistických zjišťování na rok 2014 stanoví vyhláška číslo 348/2013 Sb.

podrobný popis modulu »

Pololetní statistika ISP

Tato funkce umožňuje rozpočtovým a příspěvkovým organizacím vytvořit výstupní soubor pro předání do Informačního systému o platech.

podrobný popis modulu »

Čtvrtletní statistika pro školy P1-04 a P1C-01

Sběr dat výkazu P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství probíhá (počínaje 2. čtvrtletím 2013) na základě novely vyhlášky č. 131/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení podle § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

podrobný popis modulu »

Ostatní

Součástí programu DUNA MZDY je i několik dalších statistik.

podrobný popis modulu »