INFO servis pro uživatele

Produktové novinky

UPGRADE DUNA MZDY 2021.2.01

26.02.2021

Vyšla DUNA MZDY ve verzi 2021.2.01

Je k dispozici jako upgrade z verze 2021.1 a to jak pro uživatele standardních verzí se smluvní podporou pro r. 2021, tak pro uživatele s aktivním pronájmem. Seznamte se se všemi novinkami a opravami, zahrnutými do této verze.

CD s novou verzí zasíláme pouze na vyžádání.

UPGRADE doporučujeme provádět po závěrce mezd.

Co je nového v DUNA MZDY verze 2021.2.01

PRACOVNÍ POMĚRY

Komplet

 • Pracovní poměry
  • Evidence pracovních poměrů – na záložce MÚ-další přidána nová položka Krácení ručně. Pokud dovolenou budete krátit ručně, doporučujeme počet hodin zadávat do této nové položky.

NEMOCENSKÉ DÁVKY

Komplet

 • Přílohy a žádosti o ND, OČR, PPM a VPT
  • Výkaz péče o dítě při uzavření školy – opraven problém při načítání výkazu za 02/2021 a v sestavě se nyní správně tiskne měsíc, za který se výkaz podává.

PŘEPOČET HRUBÝCH A ČISTÝCH MEZD

Komplet

 • Zahájení
  • Zahájení měsíce – drobné vylepšení při výpočtu opracovaných hodin u zkrácených úvazků (např. úvazek 36,19 hodiny/týdně)
 • Výpočty
  • Mzdové záznamy – opraven problém u MS440, kdy nešly opravit odpracované dny.

VÝSTUPY

Komplet

 • Výplaty a zálohy
  • Výplatní lístek - načtení – opraven problém, který se mohl objevit při odesílání výplatních lístků e-mailem. Upraveny sestavy, kdy se u některých uživatelů (v závislosti na typu tiskárny) mohly objevit hvězdičky v zůstatku dovolené a také přidána položka Zůstatek ŘD ve dnech (tato položka je pouze informativního charakteru! Rozhodující jsou stále hodiny)
 • Příkazy
  • Příkazy k úhradě – upraven formát Homebankingu pro FIO banku.

ARCHIV

Komplet

 • Daně
  • Potvrzení o zdanitelném příjmu – nový tiskopis platný pro rok 2021
  • Potvrzení o zdanitelném příjmu pro srážkovou daň - nový tiskopis platný pro rok 2021

VÝPOČTY

Komplet

 • RZD
  • Vyúčtovaní daně z příjmů - příloha 2 – opraven problém, kdy se mohli do seznamu zaměstnanců dostat i ti, kteří v daný rok nepracovali.

NASTAVENÍ

Nastavení základní konfigurace

 • Základní parametry – nová konfigurační položka Přepočítat krácení dovolené při výpočtu mezd, kdy v závislosti na této položce program automaticky krátí dovolenou při nástupu/výstupu zaměstnance, při neomluvené absenci, dlouhodobé nemoci a rodičovské dovolené.

OBECNÉ

 • Drobné úpravy ve slovníku pro správný tisk výplatních lístků v cizím jazyce.
 • Rozšířeny struktury u dovolené na 2 desetinná místa
 • U některých sestav doplněny položky Zůstatek ŘD ve dnech (tyto položky jsou pouze informativního charakteru a jsou přepočítané z úvazku!)
 • Přidána nová MS724 Příjmy osvobozené – stravenky. Zadávání a výpočet stejný jako u MS984.« zpět na přehled produktových novinek