INFO servis pro uživatele

Produktové novinky

Karanténní příspěvek (izolačka) a DUNA MZDY

21.12.2021

DUNA MZDY a izolačka

Již podruhé byl Parlamentem ČR schválen zvláštní zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který má pomoci zmírnit dopady pandemie covid-19. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 23.12.2021. Příspěvek náleží zaměstnancům za prakticky stejných podmínek, jako na jaře tohoto roku, a to navíc i pokud jim byla nařízena karanténa po 30. listopadu 2021 a bude trvat ještě v den nabytí účinnosti zákona, tj. v den kdy byl vyhlášen ve Sbírce zákonů. Nárok na příspěvek bude příslušet nejpozději do 28. února 2022.

Tisková zpráva ČSSZ.

Praktické příklady a nejčastější dotazy k izolačce naleznete na webu MPSV.CZ

Vybrané příklady:

1. Od 30.11. jsem v pracovní neschopnosti pro příznaky Covid-19. Dne 2.12. mi vyšel pozitivní test a byla mi nařízena 14 dnů izolace. Za které dny mám nárok na Izolačku?

Mimořádný příspěvek vyplácí zaměstnavatel za prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény a/nebo izolace. Potvrzení o nařízení karantény (izolace) vydávají orgány veřejného zdraví a ošetřující lékaři. Ošetřující lékaři mohou potvrzovat nařízení karantény a izolace na elektronicky zasílaném tiskopise eNeschopenka. Jestliže na tomto tiskopise uvede lékař slovo „karanténa“ nebo „izolace“ v rubrice „Druh vykonávané práce (profese)“ nebo aspoň na tomto tiskopise uvede takovou diagnózu, z níž je zřejmé, že při tomto onemocnění musela být nařízena izolace, považuje se tato eNeschopenka za potvrzení nařízení karantény nebo izolace.

V tomto případě mohly nastat 2 situace:

  • Již dne 30. 11. vyhodnotil lékař onemocnění jako covidové, rozhodl o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (DPN) s covidovou diagnózou. Zároveň byl povinen nařídit izolaci. Nárok na mimořádný příspěvek nevzniká, protože izolace nebyla nařízena po 30.11.
  • Dne 30. 11. nevyhodnotil lékař příznaky onemocnění za tak vážné, aby uznal dočasnou pracovní neschopnost, ani nedospěl k závěru, že by tyto příznaky mohly být následkem nákazy covidem, ale „pro jistotu“ Vás poslal na test. Dne 30. 11. nenařídil karanténu a ani nerozhodl o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Teprve od 2. 12. vydal první rozhodnutí, jímž byla uznána dočasná pracovní neschopnost. Pokud onemocnění spojené s izolací ke dni účinnosti zákona bude trvat, nárok na mimořádný příspěvek bude od 2. 12. po dobu 14 kalendářních dnů trvání izolace.

2. Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 10 dní od 20. 11. do 30. 11. 2021.

V tomto případě, bohužel, na příspěvek mít nárok nebude, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. 12. 2021 a celá uplynula před dnem účinnosti zákona.

3. Zaměstnanci byla nařízena izolace od 14. 12. 2021 do 27. 12. 2021.

V tomto případě bude nárok na příspěvek příslušet, pokud zákon bude vyhlášen ve Sbírce zákonů nejpozději 27. 12. 2021 (nebo dříve), neboť izolace byla nařízena přede dnem účinnosti a uplatní se tak přechodné ustanovení předmětného zákona.

VIDEO NÁVOD JAK NA IZOLAČKU:

 

DUNA MZDY a "izolačka" from Mirek Till on Vimeo.

 
« zpět na přehled produktových novinek