INFO servis pro uživatele

DUNA MZDY

Personalistika

Základní evidecne pro další práci s programem. Na jedno osobní číslo je možno navázat až 99 pracovních poměrů a na každý z nich přiřadit jednu hlavní mzdovou složku a 5 vedlejších.

Silné stránky

  • až 99 pracovních poměrů na jednoho zaměstnance

  • kontrola v insolvečním rejstříku

  • dopočet do minimální mzdy

  • souběh zaměstnání malého rozsahu

  • výpočet mzdy pro souběh DPP i DPČ

  • agenturní zaměstnávání

  • hlídání platových postupů a platové tabulky

  • zaměstnání cizinců

  • možnost zasílat SMS zaměstnancům

  • implementovaný návrhář sestav

shape

Personalistika

Personalistika - osobní údajePersonalistika je výchozí evidencí, v níž jsou data sdružena do šesti záložek, do kterých se zadávají veškeré údaje o pracovníkovi. V personalistice jsou obsaženy např. osobní údaje o zaměstnanci, údaje o zdravotním a sociálním pojištění, odborové organizace, informace o podepsání daňového prohlášení či doplňující texty k pracovníkovi. Program umožňuje zpracování mezd cizinců pracujících v tuzemsku, včetně rozúčtování dle zdravotních a sociálních pojišťoven.

 

Náhledy obrazovek


Personalistika - osobní údaje Personalistika - daně Personalistika - cizinci Personalistika - texty


shape

Pracovní poměry

Pracovní poměryPracovní poměry jsou samostatná evidence, vycházející z požadavku více pracovních poměrů (PP) u jednoho pracovníka (1 hlavní, až 99 vedlejších). Ke každému PP lze zadat až šest složek mzdy (základní mzdu, osobní ohodnocení, prémie a odměny, atd.). Jedná se o trvale opakující se složky mzdy, které se přenáší do měsíčního zpracování a tvoří tak mzdu zaměstnance každý měsíc.

Výplatní lístky je možno tisknout dle nastavení v jazycích: česky, anglicky, německy a slovensky. A mát emomžnost zvolit typ výplatního lístku (základní, rozšířený, skrytý, zjednodušený)

Pokud využíváte platových tarifů je možné zaměstnancům zvoilit do jaké tabulky patří, jeho třídu a stupeň a následně se mu v závislosti na pracovním úvazku automaticky doplní jeho základní plat.

U agenturního zaměstnance je možné přiřadit uživatele (firmu) u které bude zaměstnaný a následně vytisknout veškeré podklady s tím spojené.

Náhledy obrazovek


Pracovní poměry - MÚ-další Pracovní poměry . Mzdové složky Pracovní poměry - průměry


shape

Školení a události

Školení a událostiTato evidence slouží pro evidování všech školení, či různých událostí. Je zde možné zadat datat datum platnosti, kdy v závislosti na nastevení Vás program upozorní na ukončení platnosti daného školení/události. Nejčastěji se využívá při různých přezkoušení, či vypůjčení pracovních pomůcek. Tato evidence lze využít i jako evidenci úkolů.

 

shape

Hlídání platových postupů

Nová funkce v programu, která umožňuje zadat plat dle tabulek. Tyto tabulky se mohou jednuduše z programu aktualizovat. Po zadání všech důležitých údajů se po závěrce provádí kontrola u všech zaměstnanců, zda následující měsíc nemá postup na vyšší platový stupeň. Pokud ano, program tuto změnu provede automaticky a Vás jen upozorní.

shape

Tiskové sestavy

Součástí celého programu je nepřeberné množství sestav. Tyto sestavy jsou koncipovány tak, aby si mohl každý uživatel určit, které jsou pro něj potřebné. Sestavy je možné jak vytisknou, tak exportovat do všech známých formátů jako je např. pdf, doc, odt, jpg a další.

Obrovskou výhodou je implementovaný tzv. Návrhář sestav, kde se jednotlivé sestavy mohou jednoduše uživatelsky upravit tak, aby splňovaly Vaše požadavky.

Samozřejmostí jsou pravidelné aktualizace formulářů pro ČSSZ, ZP i Finanční úřad.